Jesteś tutaj: Strona główna  »  FAQ

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1) Uproszczona czy pełna ? Jaka księgowość dla kogo?
2) Być czy nie być VATowcem - oto jest pytanie.
3) Czy księgowość jest konieczna do funkcjonowania firmy?
4) Morze możliwości… czyli jaką formę działalności gospodarczej wybrać?
5) Ulga w budżecie – czyli co można odliczyć od podatku w roku 2015?
6) Czym jest i kto musi z niej korzystać – O rachunkowości
7) Czy warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?1) Uproszczona czy pełna ? Jaka księgowość dla kogo?
Prowadzenie księgowości jest koniecznością współczesnych przedsiębiorców, choć nie zawsze prawnie nadaną. Niektóre podmioty gospodarcze zobowiązane są jednak do pełnego jej zakresu, inne mogą korzystać z przywilejów uproszczonej ewidencji.

Świadomość konieczności rozliczenia podatkowego ma każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność. Mniej oczywiste zdaje się dla przedmiotów gospodarczych to z jakiej formy tego rodzaju aktywności rachunkowej mogą korzystać. W najprostszym ujęciu dopuszczalne są dwa sposoby, czyli:

księgowość pełna – stanowi bardzo rozbudowany, złożony oraz sformalizowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jej głównym zadaniem jest stworzenie przejrzystego oraz kompletnego obrazu finansów firmy. W oczywisty sposób stanowi podstawę do obliczania podatków. Pośrednio jest skutecznym narzędziem, pozwalającym na podejmowanie świadomych decyzji, nie szkodzących finansom przedsiębiorstwa. Obowiązek korzystania z takiej formy księgowości mają wszyscy przedsiębiorcy po przekroczeniu wartości 1,2 mln EUR przychodów z ubiegłego roku oraz przedsiębiorcy, w których firmach został wydzielony majątek i jest on odrębnie zarządzany.

księgowość uproszczona – stanowi prosty system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, oparty na podstawowych zasadach z zakresu rachunkowości. Dedykowany jest przede wszystkim niewielkim przedsiębiorstwom. Istnieją trzy dopuszczalne prawem formy realizowania tego rodzaju księgowości, a mianowicie:
2) Być czy nie być VATowcem - oto jest pytanie.
Rejestracja VAT jest możliwością, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność. Skorzystanie z niej ma swoje wady i zalety. Warto przeanalizować czy warto być Vatowcem, czy lepiej skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie.

Zdecydowana większość przedsiębiorców, rozpoczynając swój biznes boryka się z decyzją dotyczącą rejestracji VAT. Oznacza bowiem, konieczność doliczania do sprzedaży wartości VAT zgodnie z ustaloną prawnie w obowiązującym roku stawką. Obliguje to przedsiębiorcę również do dokonywania zbiorczych podsumowań na deklaracjach VAT i odprowadzenia określonej sumy do Urzędu Skarbowego. Wiąże się to z ofertą wyższych cen towarów.

Czy wobec tego warto być VATowcem ?
Należy pamiętać o bardzo istotnej w tym obszarze kwestii, a mianowicie o tym, że od VATu doliczonego do sprzedaży można odjąć VAT powstały na skutek dokonanych zakupów, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym bycie VATowcem może być w wielu sytuacjach opłacalne, w szczególności:

W tych sytuacjach warto skorzystać z rejestracji VAT, gdyż generuje realne oszczędności w zakresie finansów przedsiębiorstwa.

Kiedy trzeba być VATowcem?
Istnieją pewne obostrzenia, co do możliwości korzystania ze zwolnienia podatkowego. Niektóre rodzaje działalności nakładają na przedsiębiorcę konieczność pozostania płatnikiem VAT od pierwszej sprzedaży. Dotyczy to przede wszystkim:

Ponadto ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy, którzy:

Zwolnieniem podatkowym nie mogą zostać objęci podatnicy, którzy oferują usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz podatnicy, których siedziba firmy znajduje się poza terytorium kraju.
3) Czy księgowość jest konieczna do funkcjonowania firmy?
Pojęcie księgowości wiąże się głównie z ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych. Zdecydowana większość przedsiębiorców jest zobowiązania do jej prowadzenia. Warto poznać korzyści płynące z tych działań dla funkcjonowania firmy.

Podstawowym zadaniem księgowości jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, których fundamentalnym zadaniem jest ujęcie wszelkich zdarzeń finansowych w sposób chronologiczny i systematyczny. Ponadto księgowość zajmuje się innymi dokumentami finansowymi firmy. Zasadność wykorzystywania jej przez podmioty gospodarcze jest uwarunkowana kilkoma aspektami.

Prowadzenie księgowości:

Uwaga! : Powyższe aspekty księgowości wskazują, że stanowi jeden z niezwykle istotnych składowych każdej prowadzonej działalności gospodarczej, wpływając na sposób organizacji pracy przedsiębiorstwa oraz zapewniając jej solidne postawy prawno-finansowe.
4) Morze możliwości… czyli jaką formę działalności gospodarczej wybrać?
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga określenia formy prawnej. Istnieje w tym zakresie wiele możliwości. Warto zastanowić się nad taką, która będzie najlepiej dostosowana do świadczonych usług, oferowanych produktów, charakteru działalności, itp.

Osoby, planujące uruchomienie własnej działalności gospodarczej już na samym początku spotykają się z trudną do podjęcia decyzją. Każdy bowiem z nich musi określić formę prowadzonej przez siebie działalności. Jest to o tyle trudne, że nie będąc ekspertami w zakresie księgowości i rachunkowości, można podjąć decyzję w zasadzie niekorzystną dla siebie.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto zastanowić się na kilkoma aspektami:

Uwaga! : Rzetelne przeanalizowanie tych kilku aspektów pod kątem planowanego uruchomienia działalności gospodarczej pozwala określić, jaka forma prawna będzie na początek najlepszym rozwiązaniem. Należy pamiętać, że wraz z rozwojem przedsiębiorstwa możliwa jest zmiana tej formy.

Najpopularniejsze formy prawne działalności gospodarczej
5) Ulga w budżecie – czyli co można odliczyć od podatku w roku 2015?
Obowiązek rozliczenia z Urzędem Skarbowym ma każdy podatnik. Niektórzy z nich mają możliwość korzystania z przysługujących im ulg. Kwoty, jakie można odliczyć od podatku często zmieniają się. Informujemy do jakich ulg mają Państwo prawo w 2015 roku.

Każdego roku osoby zobowiązane do złożenia tzw. PITu w Urzędzie Skarbowym poszukują rozwiązań, które pozwolą im wygenerować oszczędności. W każdym roku rodzaj ulg jest nieco odmienny i można odliczyć inne formy finansowe od podatku. Jak sprawa prezentuje się w 2015 roku?

Od podatku można odliczyć darowizny:

Podatnikom przysługuje również ulga rehabilitacyjna, która pozwala na odliczenie kosztów związanych z:

Osoby składające PIT mogą także odpisać wpłaty poczynione na indywidualne konto emerytalne, tzw. ulgę odsetkową oraz koszty za zakup nowych technologii. Rodziny posiadające dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi prorodzinnej w określonych przypadkach. Dość mocnemu obostrzeniu w roku 2015 podlega ulga internetowa. Według nowych przepisów będą mogli z niej obecnie skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy od momentu jej wprowadzenia (tj. 2004 rok) po raz pierwszy z niej skorzystają.
6) Czym jest i kto musi z niej korzystać – O rachunkowości
Z różnych form rachunkowości korzystają niemal wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. W zależności od charakteru i formy prawnej przedsiębiorstwa jest ono objęte obowiązkiem prowadzenia rachunkowości lub z niego zwolnione.

Próba zdefiniowania
Rachunkowość w najprostszym ujęciu stanowi system ewidencji gospodarczej. Opiera się na specyficznych dokumentach. Jej celem jest ujęcie ogólnych i szczególnych danych liczbowych, poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz jej sytuację majątkową. Współcześnie można wyróżnić następujące rodzaje rachunkowości:

Kto jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości?

W świetle polskich przepisów prawa podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia rachunkowości są:

Uwaga! : Obowiązkiem nie są objęte niektóre osoby fizyczne i spółki cywilne oraz podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w niewielkiej skali. W zależności od formy prowadzonej działalności mogą rozliczać się na podstawie uproszczonej ewidencji.
7) Czy warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?
Prowadzenie rachunkowości jest wymagającym przedsięwzięciem. Umowa podpisana z biurem rachunkowym pozwala scedować obowiązki na zewnętrzną firmę i poświęcić oszczędzony w ten sposób czas i finanse na rozwój własnego przedsiębiorstwa.

Od 10 sierpnia 2014 r. każdy (posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, niekaralność w zakresie określonych przestępstw i ubezpieczenie OC) może usługowo prowadzić księgi rachunkowe i ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe dla klientów i udzielać im porad podatkowych. Nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów uprawniającego przed tą datą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - wprowadzająca deregulację w zakresie wydawania certyfikatów księgowych - została uchwalona przez Sejm w dniu 9 maja 2014 r. Ustawa ta 10 czerwca 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 768). Przepisy weszły w życie w zdecydowanej większości 10 sierpnia 2014 r.. Ustawa ta przewiduje likwidację instytucji certyfikatu księgowego i tym samym egzaminów uprawniających do uzyskania tego certyfikatu.

Korzyści wynikające ze zlecenia obsługi księgowej przez biuro rachunkowe: