Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta  »  Karta Podatkowa

Karta Podatkowa

Dopuszczalną, w ramach uproszczonej księgowości, formą opodatkowania jest karta podatkowa. Sprowadza się do opłacania stałej kwoty podatku bez względu na faktyczną wartość uzyskiwanych przychodów. Zalecana jest przy prowadzeniu przedsiębiorstwa, zatrudniającego niewielką liczbę pracowników i posiadającego swoją siedzibę w niedużych miejscowościach. Wielkość stawki jest bowiem zależna od liczby osób zatrudnionych oraz od liczby osób zamieszkujących daną miejscowość.

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać:

Pod względem formalnym podatnik, który chce skorzystać z rozwiązania jakim jest karta podatkowa musi przygotować stosowny wniosek o zastosowanie tej formy podatkowej i złożyć go do właściwego Urzędu Skarbowego. Wypełniony formularz PIT-16 należy przedłożyć do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Z karty podatkowej nie mogą korzystać:

Zasady korzystania z Karty Podatkowej

Przedsiębiorcy korzystający z tej formy opodatkowania są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji do celów podatkowych oraz z konieczności comiesięcznego składania deklaracji i obliczania zaliczek na podatek. Księgi przychodów i rozchodów muszą być prowadzone wyłącznie w sytuacji, gdy firma rozpoczęła swoją działalność w czasie trwania roku podatkowego lub przejścia z innej formy opodatkowania. Wówczas obowiązek prowadzenia ewidencji musi być spełniony do czasu dostarczenia decyzji Urzędu o przejściu na kartę podatkową. Istnieje możliwość zmniejszenia kwoty opodatkowania o określony procent w konkretnych przypadkach.