Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta  »  Rozliczenia dla Fundacji

Rozliczenia dla Fundacji

Zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje, pomimo ograniczonego dysponowania zyskami z prowadzonej działalności, zobowiązane są do rozliczenia finansowego, jeśli podejmują działalność gospodarczą celem pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych. Z drugiej strony na mocy obowiązującego ustawodawstwa obie formy organizacji pozarządowych mają możliwość korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Zasady zwolnienia podatkowego

W przypadku stowarzyszeń i fundacji zwolnienie ma warunkowy charakter. Oznacza to, że może być przyznane tylko przy spełnieniu przez jednostkę określonych warunków, a mianowicie:

Ulgę można zastosować wobec dochodów, pozyskiwanych z innych rodzajów prowadzonej działalności.

Ze zwolnienia nie można korzystać w przypadku przychodów wydatkowanych na cele inne niż statutowe oraz przy dochodach pozyskiwanych z innej działalności, jeśli zalicza się ona do tzw. działalności akcyzowej.

Obowiązki księgowe fundacji i stowarzyszeń

W świetle polskiego prawa obowiązek corocznego przygotowania i złożenia sprawozdania finansowego z prowadzonej działalności spoczywa zarówno na fundacjach, jak i stowarzyszeniach. Dotyczy ono wysokości osiągniętych w minionym roku podatkowym przychodów z tytułu prowadzonej działalności i stanu finansowego organizacji. W przypadku, gdy prowadzona jest również działalność gospodarcza, sprawozdanie finansowe musi być przekazane także do KRS.

Terminy, o których należy pamiętać: