Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta  »  Sporządzanie dokumentów do KRS

Sporządzanie dokumentów do KRS

Wszystkie jednostki, które wpisane zostały do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania w sądzie rejestrowym. Ich powinnością jest również dołączenie do składanego raportu także opinii biegłego rewidenta (w przypadku, gdy sprawozdanie było poddane badaniu) i sprawozdania z działalności jednostki (w przypadku spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, a także przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni). Podmiot składający sprawozdanie do KRS musi załączyć także odpis uchwały bądź postanowienia organu, który zatwierdził rzeczone sprawozdanie.

Uwaga! :Zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości konieczne jest złożenie sprawozdania finansowego w terminie do 6 miesięcy od dnia bilansowego (czyli do 30 czerwca, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym). W terminie 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania jednostka ma obowiązek złożyć w sądzie niezatwierdzone uprzednio sprawozdanie.

Sporządzanie stosownych dokumentów do KRS jest wymagane również przy rejestracji spółki bądź stowarzyszenia i fundacji. Jakie dokumenty należy przygotować do KRS przy:

1. Rejestracji spółki

2. Rejestracji fundacji

3. Rejestracji stowarzyszenia

Uwaga! : Przy składaniu wniosku o wpis do KRS nie ma obecnie obowiązku dołączenia zgłoszeń dla urzędu statystycznego, skarbowego bądź ZUS. Obecnie sąd rejonowy przesyła wnioski drogą elektroniczną.

Co oferujemy?

Nasze biuro księgowo-kadrowe zajmuje się sporządzaniem kompletnej dokumentacji, wymaganej przy składaniu wniosków KRS: