Jesteś tutaj: Strona główna  »  Oferta  »  Sporządzenie listy płac

Sporządzenie listy płac

W prostym ujęciu lista płac jest rodzajem dokumentu, który stanowi podstawę do wykonania obliczeń wynagrodzeń, należnych pracownikowi, oraz pozwala na ich wypłacenie.

W polskim prawodawstwie nie ma zapisu, który zobowiązywałby pracodawców do sporządzania listy płac.

Większość z nich jednak decyduje się na stosowanie takich instrumentów ewidencji z uwagi na konieczność:

Uwaga! : Zgodne z polskim ustawodawstwem pracodawca musi prowadzić w swoim przedsiębiorstwie ewidencję czasu pracy oraz wypłacanego wynagrodzenia pracownikom. Przez wzgląd na użyteczność z reguły wybierana jest lista płac.

Elementy składowe

Listę płac sporządza się na podstawie dokumentacji obliczeniowej i pomocniczej za dany okres. Zależnie od systemu płacowego oraz sposobu naliczania wynagrodzenia konieczne jest poświadczenie czasu przepracowanego, okresu absencji, czasu choroby, płatnego i niepłatnego urlopu, okresu opieki, nadgodzin, dyżurów, itp. Za dokumentację pomocniczą i rozliczeniową uznaje się między innymi:

Co oferujemy?